Firmaer omkring Aalborg

Her er en artikel omkring hverdagen for en murer

murer
Mursten
Følg en murers hverdag

I denne artikel prøver vi at gå i dybden med en murer, for at se på hans hverdag

Murer aalborg

Jeg tror egentligt at en mures morgen er ligesom mange andre som har et fast job. Han står typisk op 1 til 2 timer inden at han skal møde, han får sig lidt at spise og de fleste drikker nok en kop kaffe. Når kaffen er drukket skal
der smøres madpakke, der skal noget til for at have kræfter til en hel arbejdsdag, ja for der skal kræfter til for at være murer, samt gode håndled, da det jo er den som udfører det hårde arbejde, alle de løft som bliver foretaget
på en dag er ikke noget at kimse af. I denne artikel følger vi en murer fra Aalborg.

Håndværket at værer murer

Murer er en håndværksmæssig uddannelse, det er en 4 årig uddannelse, hvor man skiftevis er på skole og byggepladsen, som afsluttes mud en prøve i de færdigheder som det kræver at blive murer, når uddannelsen er i hus er man klar til
at udfylde de job som en murer laver, det kan være opbygning af et typehus, det kan være vandskuring af en væg, det kan være opbygning af et badeværelse, hvor der er meget klinkearbejde, det kan være støbning af et gulv, det kan
også være opbygning af en sokkel, som efterfølgende skal pudses og så vidre.

Mureren vi følger i dag skal vandskurer en væg, som ikke er vandskuret

Mureren som vi følger ankommer til parcelhuset klokken 7.00, da det er der hvor muren møder ind på sit arbejde, en murer kører jo fra sted til sted, så de møder altid på stedet til klokken 7.00. Huset hvor der skal vandskures en væg
på er et typisk hus fra halvfjerdserne, det er et gulstenshus, men det har ingen betydning når der skal vandskures, da vægen ikke kan ses efter endt arbejde. Mureren har fået målene på muren så han har taget de remedier med som han
skal bruge til muren. Det han har medtaget er er tyndpuds produkt som skal blandes op i vand, så har han også medtaget noget primer, det primer gør er at det forhindre murstenene i at suge alt fugt ud af det produkt som skal bruges
til at vandskure med.

Artikel omkring haveservice

haveservice
haveservice

Haveservice Aalborg

Der er mange som syntes at det ville være dejligt med en aftale med et firma som jævneligt kommer for at lave haveservice. Det kunne være en hæk som man ikke orker at klippe mere, det kunne være en græsplæne der kniber med at blive holdt pæn, der kunne være bede som trænger til at blive luget for ukrudt. I Aalborg findes der mange firmaer som har sådanne ydelser, som kunne komme dig til gavn.

Mange holder sig tilbage

Jeg tror at mange holder sig tilbage fordi at de tror at det er utroligt dyrt at få en havemand til at komme 3 til 4 gange om året, men rent faktisk er det billiger end du tror, og så vil man da også nyde at se ens have blive smukkeseret af en havemand, sidde på terrassen med en kold drik, og nyde at hækken nu igen er blevet klippet af havemanden, og det helt uden at man har fået ondt i ryggen.

Oprydning

Når man har taget sig sammen til at få en havemand, giver det også andre fordele, tænk på hvor tit at man er nødt til at kore på genbrugspladsen med haveaffald, der er altid kø der hvor at man skal læsse affaldet af, så der går hurtigt en time bare med at komme af med affaldet, det er men også ovre når man har havemand, de rydder altid op efter sig, og haven er ren og flot når de forlader din grund. Så det væ lige en artikel som måske kan skubbe dig i retning at at skulle bestille en havemand.

Læs denne artikel om træfældning

træfældning aalborg
træfældning aalborg

Træfældning Aalborg

I afsnittet stubfræsning, omtalte vi at det ikke kun var de små have ejere som har brug for hjælp af store maskiner, i dette afsnit vil vi gå tættere på træfældning i skoven. De Danske skove har også brug for at blive vedligeholdt, det kommer vi ind på lidt senere, det jeg først lige vil kommentere på er at hver gang der er store storme i danmark, er vi udsat for at der vælter træer ud på kørebanen, som skal fjernes  så hurtigt som muligt. I danmark er det skov ejerens ansvar at fjerne træer som er væltet ud på kørebanen, og det kan i nogle tilfælde være et problem, fordi at det ikke alle der er særlig hurtigt til at rykke ud og fjerne træerne som er på kørebanen. Nå men tilbage til skoven, når en skov skal vedligeholdes er der flere ting som skal gøres, efter at man fælder et træ gør man klar til at man igen kan plante et nyt, der ud over skal alle vandhuller også renses og holdes fine, så dyrene kan benytte dem.Alle de veje som har med skoven at gøre skal også vedligeholdes, så de er gode og let fremkommelige at køre på. Hvis der er læhegn i forbindelse med skoven skal de også holde så de giver den læ som de er opsat for til at starte med. Hvis der er græsarealer tilknyttet skoven skal de også holdes og tilses. Angående de træer som fældes, skal de skæres i stykker og samles i store stykker, som er klar til afhentning så de kan blive brugt til alle mulige former for træting, som loft, vinduer, døre og så videre.

Artikel som omhandler stubfræsning

stubfræsning Aalborg
stubfræsning Aalborg

Det er ikke altid kun i haven der skal have en stubfræsning, en stubfræser kører også andre steder,  hvis du for eksempel sælger juletræer, og alle træerne er skåret ned, står man med en mark som er fyldt med stubbe. Når det er så mange stubbe som skal fjernes, er man nødt til at have noget større grej end det man bruger i en have. Måden at mange gør det på er at bestille en traktør, som er på spændt en stor stub/ rodfræser bag på traktoren. Det den kan gøre er at fræse rødder og stubbe helt ned til små spåner, som så gør, at der igen kan plantes nye juletræer. Der fræses også i nogle skove, efter at skoven er fældet, bliver de store stub/ rodfræsere bestilt, og de går i gang med det krævende arbejde, hvad maskinkraft angår, og ej forglemme det fræseværktøj som har sin sag for, med alle de stubbe som det skal fræse sig igennem. Fordelen her ar at værktøjet har dele som kan udskiftes når de er slidte, og erstattes af nye dele, det gør at der kan fræses hele tiden, med kun få og korte stop. Grunden til det er også at dem der betaler vil jo helst se at maskinerne køre hele tilden i stedet for at de hele tiden sår stille, tid er jo lige med penge. Når maskinerne er der en øredøvende larm i hele området, så alle de implicerede skal alle være udstyret med høreværn, ellers er deres hørelse hurtigt ødelagt.