Træfældning Aalborg

I afsnittet stubfræsning, omtalte vi at det ikke kun var de små have ejere som har brug for hjælp af store maskiner, i dette afsnit vil vi gå tættere på træfældning i skoven. De Danske skove har også brug for at blive vedligeholdt, det kommer vi ind på lidt senere, det jeg først lige vil kommentere på er at hver gang der er store storme i danmark, er vi udsat for at der vælter træer ud på kørebanen, som skal fjernes  så hurtigt som muligt. I danmark er det skov ejerens ansvar at fjerne træer som er væltet ud på kørebanen, og det kan i nogle tilfælde være et problem, fordi at det ikke alle der er særlig hurtigt til at rykke ud og fjerne træerne som er på kørebanen. Nå men tilbage til skoven, når en skov skal vedligeholdes er der flere ting som skal gøres, efter at man fælder et træ gør man klar til at man igen kan plante et nyt, der ud over skal alle vandhuller også renses og holdes fine, så dyrene kan benytte dem.Alle de veje som har med skoven at gøre skal også vedligeholdes, så de er gode og let fremkommelige at køre på. Hvis der er læhegn i forbindelse med skoven skal de også holde så de giver den læ som de er opsat for til at starte med. Hvis der er græsarealer tilknyttet skoven skal de også holdes og tilses. Angående de træer som fældes, skal de skæres i stykker og samles i store stykker, som er klar til afhentning så de kan blive brugt til alle mulige former for træting, som loft, vinduer, døre og så videre.